БИТУМНИ СВЪРЗВАЩИ МАТЕРИАЛИ

Битумни свързващи материали

   

ПЪТСТРОЙ-92 е производител на инертни и строителни материали. Всички произвеждани строителни продукти са оценени и сертифицирани за съответствие съгласно регламента на Европейския съюз за „СЕ“ маркировка, което е гаранция за високо качество на изпълняваните работи.

БИТУМНИ СВЪРЗВАЩИ МАТЕРИАЛИ МБА "БЕНИНГХОФЕН" - АСФАЛТОВА БАЗА "КОСТИНБРОД", ГР. КОСТИНБРОД

   
Описание на продуктитеТехническа спецификацияПриложение
Полимерно модифициран битум PMB 25/55-55EN 14023:2010За пътно строителство и повърхностна обработка на пътища
Полимерно модифициран битум PMB 45/80-65EN 14023:2010За пътно строителство и повърхностна обработка на пътища

РАЗРЕДЕН БИТУМ - АСФАЛТОВА БАЗА "КОСТИНБРОД", ГР.КОСТИНБРОД

   
Описание на продуктитеТехническа спецификацияПриложение
Разреден битум Fm 2 B 2EN 15322:2013За строителство и поддържане на пътища, летища и други площи с настилка
Разреден битум Fm 2 B 3EN 15322:2013За строителство и поддържане на пътища, летища и други площи с настилка

ОБИКНОВЕН БИТУМ - ЕМУЛСИОННО СТОПАНСТВО "САРАНЦИ", ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

Описание на продуктитеТехническа спецификацияПриложение
Битумна катионна емулсия С60В10ЕN 13808:1:2013За пътно строителство и повърхностна обработка на пътища

ФОРМА ЗА ЗАЯВКИ

   

Битумни свързващи материали

т.
т.
т.
т.
т.
Данни за вашата фирма:
Ако желаете да поръчате материали от различни области, е необходимо да го направите в отделни заявки.