АСФАЛТОБЕТОНОВИ СМЕСИ

Асфалтобетонови смеси

   

ПЪТСТРОЙ-92 е производител на инертни и строителни материали. Всички произвеждани строителни продукти са оценени и сертифицирани за съответствие съгласно регламента на Европейския съюз за „СЕ“ маркировка, което е гаранция за високо качество на изпълняваните работи.

АСФАЛТОБЕТОНОВИ СМЕСИ - АБ "РЪЖДАВЕЦ",
ОБЩИНА БОТЕВГРАД

   
Описание на продуктитеТехническа спецификацияПриложение
Асфалтобетон АС 16 изн. А 50/70EN 13108-1:2006
ЕN 13108:1:2006/АС:2008
За износващ пласт на покритието, за средно, леко и много леко движение
Асфалтобетон АС 16 биндер А 50/70EN 13108-1:2006
ЕN 13108:1:2006/АС:2008
За долен пласт на покритието
Асфалтобетон АС 31.5 осн. А0 50/70EN 13108-1:2006
ЕN 13108:1:2006/АС:2008
За основен пласт на покритието
Асфалтобетон АС 16 изн. А 50/70EN 13108-1:2006
ЕN 13108:1:2006/АС:2008
За износващ пласт на покритието, за тежко и много тежко движение
Асфалтобетон АС 8 изн. А 50/70EN 13108-1:2006
ЕN 13108:1:2006/АС:2008
За износващ пласт на покритието, за средно, леко и много леко движение
Сплит мастик асфалт SMA 12.5 изн. РМВ 45/80-65EN 13108-5:2006
ЕN 13108:5:2006/АС:2008
За износващ пласт на покритието, за тежко и много тежко движение
Асфалтобетон АС 12.5 изн. А РМВ 25/55-55EN 13108-1:2006
ЕN 13108:1:2006/АС:2008
За износващ пласт на покритието, за средно, леко и много леко движение
Асфалтобетон АС 16 изн. А РМВ 45/80-65EN 13108-1:2006
ЕN 13108:1:2006/АС:2008
За износващ пласт на покритието, за тежко и много тежко движение
Асфалтобетон АС 16 биндер РМВ 25/55-55EN 13108-1:2006
ЕN 13108:1:2006/АС:2008
За долен пласт на покритието

АСФАЛТОБЕТОНОВИ СМЕСИ МБА "БЕНИНГХОФЕН" -
АСФАЛТОВА БАЗА "КОСТИНБРОД", ГР.КОСТИНБРОД

   
Описание на продуктитеТехническа спецификацияПриложение
Асфалтобетон АС 31,5 осн. 50/70 (тип А0 )EN 13108-1:2006
ЕN 13108:1:2006/АС:2008
За основен пласт на покритието на пътища и други натоварени площи, за тежко и много тежко движение
Асфалтобетон АС 16 биндер 50/70EN 13108-1:2006
ЕN 13108:1:2006/АС:2008
За долен пласт на покритието на пътища и други натоварени площи, за тежко и много тежко движение
Асфалтобетон АС 16 биндер ПмБ 25/55-55EN 13108-1:2006
ЕN 13108:1:2006/АС:2008
За долен пласт на покритието на пътища и други натоварени площи, за тежко и много тежко движение
Асфалтобетон АС 12,5 изн. А 50/70EN 13108-1:2006
ЕN 13108:1:2006/АС:2008
За износващ пласт на покритието на пътища и други натоварени площи, за средно, леко и много леко движение
Асфалтобетон АС 12,5 изн. А ПмБ 45/80-65EN 13108-1:2006
ЕN 13108:1:2006/АС:2008
За износващ пласт на покритието на пътища и други натоварени площи, за средно, леко и много леко движение
Асфалтобетон АС 4 изн. 50/70EN 13108-1:2006
ЕN 13108:1:2006/АС:2008
За износващ пласт на покритието на пътища и други натоварени площи, за средно, леко и много леко движение
Сплит мастик асфалт SMA 12,5 ПмБ 45/80-65EN 13108-5:2006
ЕN 13108:5:2006/АС:2008
За износващ пласт на покритието на пътища и други натоварени площи, за тежко и много тежко движение

ФОРМА ЗА ЗАЯВКИ

   

Асфалтобетонови смеси

т.

*за износващ пласт, за средно, леко и много леко движение

т.

*за долен пласт на покритието

т.

*за основен пласт на покритието

т.

*за износващ пласт на покритието, за тежко и много тежко движение

т.

*за износващ пласт на покритието, за средно, леко и много леко движение

т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
Данни за вашата фирма:
Ако желаете да поръчате материали от различни области, е необходимо да го направите в отделни заявки.