ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ

Инертни материали

   

ПЪТСТРОЙ-92 е производител на инертни и строителни материали. Всички произвеждани строителни продукти са оценени и сертифицирани за съответствие съгласно регламента на Европейския съюз за „СЕ“ маркировка, което е гаранция за високо качество на изпълняваните работи.

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - КАРИЕРА"РЪЖДАВЕЦ" И
ТСИ "РЪЖДАВЕЦ", ОБЩИНА БОТЕВГРАД

   
Описание на продуктитеТехническа спецификацияПриложение
Несортиран трошен камък - фракция 0/4EN 13043:2002;
EN 13043:2002/АС:2004
За битумни смеси и настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи за използване при високи изисквания за сигурност
Фракция за асфалтови и бетонови смеси - фракция 4/8EN 13043:2002;
EN 13043:2002/АС:2004
За битумни смеси и настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи за използване при високи изисквания за сигурност
Фракция за асфалтови и бетонови смеси - фракция 8/12.5EN 13043:2002;
EN 13043:2002/АС:2004
За битумни смеси и настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи за използване при високи изисквания за сигурност
Фракция за асфалтови и бетонови смеси - фракция 8/16EN 13043:2002;
EN 13043:2002/АС:2004
За битумни смеси и настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи за използване при високи изисквания за сигурност
Фракция за асфалтови и бетонови смеси - фракция 12.5/16EN 13043:2002;
EN 13043:2002/АС:2004
За битумни смеси и настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи за използване при високи изисквания за сигурност
Несортиран трошен камък - фракция 0/4EN 13043:2002;
EN 13043:2002/АС:2004
За битумни смеси и настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи за използване при високи изисквания за сигурност
Фракция за асфалтови и бетонови смеси - фракция 4/8EN 13043:2002;
EN 13043:2002/АС:2004
За битумни смеси и настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи за използване при високи изисквания за сигурност
Фракция за асфалтови и бетонови смеси - фракция 4/12.5EN 13043:2002;
EN 13043:2002/АС:2004
За битумни смеси и настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи за използване при високи изисквания за сигурност
Фракция за асфалтови и бетонови смеси - фракция 4/12.5EN 12620:2002 А1:2008За бетон за използване при високи изисквания за сигурност
Фракция за асфалтови и бетонови смеси - фракция 12.5/20EN 12620:2002 А1:2008За бетон за използване при високи изисквания за сигурност
Несортиран трошен камък - фракция 0/40EN 13242:2002 А1:2007За несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство при високи изисквания за сигурност
Несортиран трошен камък - фракция 0/63EN 13242:2002 А1:2007За несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство при високи изисквания за сигурност
Несортиран трошен камък - фракция 0/80EN 13242:2002 А1:2007За несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство при високи изисквания за сигурност
Нефракционен трошен камък 0 - 200  
Скална маса  
Несортиран трошен камък - фракция 0/40БСД EN 13285:2018;
БДС EN 13285:2018/NA 2021
За изграждане на пластове от пътната конструкция:
- на пътна основа с подбрана зърнометрия и за основа с подбрана зърнометрия за горен пласт на обратен насип;
- за горен пласт на пътни банкети с подрбана зърнометрия (при двупластова конструкция); (за тежко и много тежко движение)
Несортиран трошен камък - фракция 0/40БСД EN 13285:2018;
БДС EN 13285:2018/NA 2021
За изграждане на пластове от пътната конструкция:
- за паркинги от скален материал с подбрана зърнометрия; (за тежко и много тежко движение)
Несортиран трошен камък - фракция 0/63БСД EN 13285:2018;
БДС EN 13285:2018/NA 2021
За изграждане на пластове от пътната конструкция
- на пътната основа с подбрана зърномeтрия и за основа с подбрана зърнометрия за горен пласт на обратен насип;
- за горен пласт на пътни банкети с подбрана зърнометрия (при двупластова конструкция); (за тежко и много тежко движение)
Несортиран трошен камък - фракция 0/63БСД EN 13285:2018;
БДС EN 13285:2018/NA 2021
За изграждане на пластове от пътната конструкция:
- за паркинги от скален материал с подбрана зърнометрия; (за тежко и много тежко движение)

ФОРМА ЗА ЗАЯВКИ

   

Инертни материали

т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.

*за настилки на самолетни писти и др. транспортни площи

т.

*за използване при високи изисквания за сигурност

т.
т.
т.
т.
т.
т.
т.

*за пътна основа и горен пласт, за тежко и много тежко движение

т.

*за паркинги, за тежко и много тежко движение

т.

*за пътна основа и горен пласт, за тежко и много тежко движение

т.

*за паркинги, за тежко и много тежко движение

Данни за вашата фирма: