РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР.ГОДЕЧ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Период на изпълнение: април – юни 2020
Възложител: Община Годеч

ПЪТСТРОЙ-92 е изпълнител на обект „СМР на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в гр.Годеч“, Софийска област. Изпълнението на СМР включва вертикална планировка, полагане на нова асфалтова настилка на ул. „Зли дол“, нови бордюри и асфалтиране на тротоарите.