АВТОМАГИСТРАЛА „СТРУМА“, ЛОТ 3.3 „КРЕСНА – САНДАНСКИ“ (23,6 КМ)

Период на изпълнение: 2015 – 2018
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

ПЪТСТРОЙ-92 АД е партньор в Консорциум Струма – Лот 3.3, който реализира участъка от автомагистрала „Струма“ от гр. Кресна до гр.Сандански.

Проектът е изграден на инженеринг и в съответствие с договорните условия на FIDIC – Жълта книга, със съфинансиране от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет чрез Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г.

ПЪТСТРОЙ-92  успешно извърши и разрушаване на етапна връзка на път I-1 (Е-79) при км 424+100 на АМ „Струма“ Лот 4 и превключване на движението към Лот 3.3 на АМ „Струма“. 

Автомагистрала „Струма“ е част от коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“ на централна мрежа TEN-T и e най-краткият маршрут за връзка между р. Дунав и Егейско море, респективно международните пристанища Лом и Солун.

Обща дължина на отсечката: 23,6 км.
Габарит: А-29 м.