Сертификати

Начало > Сертификати

В ПЪТСТРОЙ-92 е внедрена интегрирана система за управление, която обхваща международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Дружеството е сертифицирано и по система за социална отговорност по стандарт SA 8000:2008.

 

ПЪТСТРОЙ-92 притежава сертификати за съот­ветствие на произвежданите продукти - различни видове „Асфалтобетон", „Полимерно модифициран битум" „Добавъчни материали" и „Бетон - класове на якост С 12/15, С 16/20, С 20/25, С 25/30 и С 32/40". Сертификатите удостоверяват, че са изпълнени всички разпоредби по отношение на оценяването и съответствието на производствения контрол и про­извежданите продукти със съответната техническа спецификация и стандарти.

 

Дружеството има редица референции и сертификати от държавни органи, обществени ин­ституции и частни инвеститори, които удостоверя­ват професионализма и качественото изпълнение на обектите.

За да се запознаете с нашите:

  • Декларация към политика за социална отговорност, натиснете тук
  • Политиката по качество, околна среда и ЗБУТ тук

За контакти

София 1421, бул. "Арсеналски" 111

тел.: (02) 902 69 80

факс: (02) 963 11 54
e-mail: head_office@patstroy.com

 Copyright , Пътстрой-92 АД