ПЪТСТРОЙ-92 АД

За контакти

София 1421, бул. "Арсеналски" 111

тел.: (02) 902 69 80

факс: (02) 963 11 54
e-mail: head_office@patstroy.com

 Copyright , Пътстрой-92 АД